Slide სპორტული

ორიენტის სპორტული კოლექცია

კოლექცია “ORIENT სპორტი” შექმნილია აქტიური ცხოვრების სტილის ადამიანებისთვის, რომელიც თავის თავში მიმზიდველ დიზაინთან ერთად აერთიანებს ფორმას და საჭირო ფუნქციებს.

პროდუქციის ფილტრი

ბრენდი

კოლექციები

მოძრაობა

სქესი

კორპუსის ფორმა

კორპუსის ზომა 3H-9H

სამაჯური

ციფერბლატის ფერი

სხვა მახასიათებლები

პროდუქციის ფილტრი

ბრენდი

კოლექციები

მოძრაობა

სქესი

კორპუსის ფორმა

კორპუსის ზომა 3H-9H

სამაჯური

ციფერბლატის ფერი

სხვა მახასიათებლები